Xem những file hình ảnh trong PPTX , DOCX , XLSX mà không có bộ Office cài đặt

Vì một lí do nào đó mà trong máy tính không  cài bộ Office tương ứng nhưng bạn lại cần xem ngay những hình ảnh trong file có định dạng .pptx , .docx , xlsx thì có thể làm theo cách như sau .

Trong ví dụ này dùng file PowerPoint

 

\"\"

 

Đơn giản đổi phần mở rộng của file .pptx thành .zip

 

\"\"

 

Tiếp theo mở file .zip này , sẽ thấy thư mục có tên của Powerpoint là ppt ( file tài liệu có tên là word ) , mở thư mục ppt .

 

\"\"

 

Mở tiếp thư mục media

 

\"\"

 

Bạn sẽ thấy những hình ảnh có trong file của mình

 

\"\"\"\"