Tạo một danh sách để in các Slide

In danh sách những Slide rất có ích khi trình diễn , bạn có thể dùng danh sách này để nhanh chóng chuyển tới Slide nào đó .

Để tạo danh sách thì cần theo những bước sau đây :

 

1. Trong cửa phần bên trái thường hiện những Silde theo kiểu Thumbnail , bấm chọn tab Outline

 

\"\"

 

2. Bấm chuột phải vào bên Outline chọn Collapse > Collapse All .

 

\"\"

 

Trong PowerPoint 2003 , chọn menu View > Toolbars > Outlining  . Bấm nút Collapse All

 

\"\"

 

Khi đó trong phần Outline bạn sẽ thấy số trang Slide và tiêu đề của nó .

3. Chọn lệnh Print , trong phần Print What chọn Out View , rồi bấm OK để in

 

\"\"

 

\"\"