Thêm đoạn video từ Web tới PowerPoint 2010

PowerPoint 2010 cho phép bạn nhúng những đoạn video trên Web để nâng cao tính sáng tạo trong những file trình chiếu .

Để nhúng đoạn video trên Web cách thức như sau :

Mở PowerPoint 2010 , chọn slide bạn muốn thêm đoạn video . Chọn tab Insert > Video > Video from Web Site

 

\"\"

 

Ví dụ muốn lấy một đoạn video trên trang YouTube , bạn phải lấy mã nhúng bằng cách bấm chuột phải vào đoạn video chọn mục Copy embed html

 

\"\"

 

Dán đoạn code sau khi copy vào cửa sổ Insert Video From Web Site , sau đó bấn mút Insert

 

\"\"

 

Nếu đoạn mã bạn copy chưa đúng sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu bạn làm lại

 

\"\"

 

Sau khi chèn xong đoạn video Video Tools sẽ xuất hiện bên dưới tab Format và bạn có thể bắt đầu biên tập đoạn video này với những công cụ khác nhau

 

\"\"

 

Bạn có thể xem trước đoạn video sau khi có bất kì sự thay đổi nào bằng cách bấm nút Play trong phần Preview trên Ribbon .

 

\"\"

 

\"\"