Tạo chương trình trắc nghiệm - cách thứ hai

Chúng tôi giới thiệu cách thứ hai để tạo một chương trình trắc nghiệm đơn giản trong PowerPoint

Bài toán như sau :

    3+4 = ?
 Chọn kết quả là 5, 6, 7
 Chọn kết quả sai sẽ cảnh báo sai
 Chọn kết quả đúng sẽ xuất hiện bảng thông báo đúng
 
1. Mở PowerPoint --> tạo một trang trắng
2. Bạn tạo một slide có nội dung dưới đây - các nút phải được tạo sau cùng
 
\"\"
 
3. Bạn tạo một số Macro như sau .
Bấm tổ hợp phím ALT-F11 --> cửa sổ MS Visual Basic mở ra --> bấm menu Insert --> chọn Module --> bạn cắt dán theo nội dung dưới đây
 
Sub Wrong()
MsgBox ("Ban da lam sai . Hay co gang mot lan nua")
End Sub
4. Tương tự bạn làm tiếp module thứ hai có nội dung
 
Sub Wrong1()
MsgBox ("Ban da lam qua sai . De nghi hoc lai")
End Sub
 
5. Tương tự làm tiếp module cuối cùng
 
Sub Right()
MsgBox ("Ban da tinh dung . Xin chuc mung ")
SlideShowWindows(1).View.Next
End Sub
 
6. Quay trở về PowerPoint
7. Bạn cần tạo những nút điều khiển , bấn nút AutoShapes ở gõ trái màn hình --> chọn Action Buttons --> chọn nút mà bạn muốn
 
\"\"
 
8. Bấm chuột vào vị trí tương ứng với nút bạn muốn đặt
9. Xuất hiện cửa sổ Action Settings --> bấm nút chọn Run Macro
 
\"\"
 
10 . Tương ứng nút 5 hoặc 6 là những macro có tên là Wrong , Wrong1
Tương ứng nút 7 là macro có tên là Right --> bấm OK để hoàn tất
11. Để gán số vào nút điều khiển --> bấm chuột phải nút đó --> chọn Add Text
 
\"\"