PowerPoint chèn đúng khu vực cần hiển thị dữ liệu trong file Excel

Trong PowerPoint cho phép bạn chèn bảng biểu như dữ liệu trong file Excel .

Bạn có thể chèn đường Link để liên kết tới file này bằng cách chọn Insert > Object

 

\"\"

 

\"\"

 

Bạn chọn Create from file > Browse để tìm tới đường dẫn chứa file dữ liệu bạn cần hiển thị . Tuy nhiên với cách như vậy thì nó sẽ hiển thị toàn bộ trang Excel mà không phải hiển thị vùng dữ liệu bạn mong muốn . Để hiển thị vùng dữ liệu Excel bạn muốn trong PowerPoint thì bạn cần làm như sau .

Mở file dữ liệu bạn muốn sử dụng , đánh dấu cùng dữ liệu muốn hiển thị , bấm chuột phải vào khu vực này chọn Copy

 

\"\"

 

Quay trở lại PowerPoint , chọn Home > Paste > Paste Special …

 

\"\"

 

Chọn Paste link > Microsoft Excel 2003 Worksheet Object

 

\"\"

 

\"\"