PowerPoint 2013 : Lưu hoặc chuyển đổi những trang trình chiếu sang dạng video

Hầu hết chúng ta đều biết có thể tạo những trang trình chiếu trong PowerPoint với những hình ảnh , âm nhạc , nội dung web , dạng văn bản nhưng trong PowerPoint 2013 có thủ thuật nhỏ cho phép bạn lưu thành file dạng video .

 

Đầu tiên bạn cần mở file tài liệu trong PowerPoint 2013 cần lưu sang dạng video , bấm menu File > Export > Create a Video

 

\"\"

 

Bạn sẽ thấy lựa chọn “Create a Video” sẽ cung cấp một số chọn lựa với hai menu Drop-Down và mục lựa chọn giá trị thời gian .

 

\"\"

 

Drop-Down đầu tiên cho phép bạn chọn chất lượng nội dung video , độ phân giải  càng cao thì chất lượng hình càng tốt nhưng lại có kích thước càng lớn . Nếu dùng trên những thiết bị mobile có thể chọn mục dưới cùng cho kích thước file nhỏ nhất .

 

\"\"

 

Drop-Down thứ hai cho phép bạn đưa thời gian hoặc lời dẫn vào trong nội dung trình chiếu PowerPoint . Nếu mục “Use Recorded Timings and Narrations” không lựa chọn được nếu như bạn không có phần này trong nội dung trình chiếu .

 

\"\"

 

Phần giá trị thời gian cho biết lượng thời gian mỗi Slide xuất hiện trong video . Thời gian ngầm định là 5 giây .

Sau khi lựa chọn giá trị hoàn tất , bạn bấm nút “Create Video

 

\"\"