Nối các File trong PowerPoint lại với nhau

Để nối các file trình diễn trong Power Point (PP ) lại với nhau cách thức như sau
  • Mở một file trình diễn trong PP
  • Chọn menu Insert , chọn Slides from Files

\"\"

 

  • Chọn nút Browse để chọn tên File mà bạn muốn nối

 

\"\"

 

  • Bạn có thể chọn tất cả Slides hoặc một vài Slide bằng cách giữ phím Ctrl và bấm vào Slide mà bạn muốn
  • Bấm Insert hoặc Insert All

\"\"