Dùng xoay ngang và xoay dọc trong những trang trình chiếu của PowerPoint

Trong chế độ ngầm định , Microsoft PowerPoint 2007 chỉ có thể dùng một kiểu trang xoay ngang hoặc xoay dọc trong một file trình chiếu .

Vậy làm thế nào để có thể dùng hỗn hợp trang xoay ngang và xoay dọc trong khi trình chiếu ?

Bạn có còn mỗi cách đó là liên kết 2 file trình chiếu trong đó có một file chứa nội dung xoay ngang còn file kia chứa nội dung xoay dọc . Để có thể liên kết hai file trình chiếu này bạn cần làm như sau .

Cách tốt nhất bạn nên đặt hai file trình chiếu này cùng với những nội dung âm thanh , video cần thiết vào cùng một thư mục trước khi tạo liên kết .

 

Tạo liên kết từ file trình chiếu đầu tiên tới file trình chiếu thứ hai

 

-  Trong file trình chiếu đầu tiên , đánh dấu nội dung Text hoặc mục tiêu mà bạn muốn bấm liên kết tới file trình chiếu thứ hai .

-  Bấm menu Insert , chọn Action trong nhóm Links .

 

\"\"

 

-  Chọn tab Mouse Click hoặc tab Mouse Over , đánh dấu tích vào Hyperlink to , sau đó chọn Other PowerPoint Presentation từ danh sách

 

\"\"

 

            - Tìm và bấm vào file trình chiếu thứ hai , sau đó bấm OK

 

Tương tự như vậy bạn làm trong file tình chiếu thứ hai để chọn liên kết tới file trình chiếu đầu tiên .

 

\"\"\"\"