Chèn nhiều file ảnh trong một Slide

Để chèn được nhiều File ảnh cùng một lúc trên một trang Slide cách thức như sau :

 

1. Mở file trình diễn của bạn trong PowerPoint --> chọn chế độ View --> Normal

 
 
2. Mở Windows Explorer --> mở thư mực chứa các file hình ảnh --> đánh dấu những file hình ảnh mà bạn muốn chèn vào trong một Slide --> bấm chuột phải vào những hình ảnh chọn Copy
 
 
3. Quay trở lại file trình diễn của bạn
 
 
4. Chọn Slide mà bạn muốn chèn --> bấm CTRL-V
 
 
 
\"\"