Intel Nervana là bộ xử lí mạng thần kinh để tăng tốc Trí tuệ nhân tạo

Thị trường công nghệ trí tuệ nhân tạo và nhận dạng thông minh được đánh giá khoảng 46 tỉ USD vào năm 2020

Thị trường công nghệ trí tuệ nhân tạo và nhận dạng thông minh được đánh giá khoảng 46 tỉ USD vào năm 2020 nên Intel đã nhập cuộc bằng việc phát triển NNP (Nervana Neutral Network Processor) .
Intel đang chuẩn bị một số thế hệ của Nervana với mục tiêu đầy tham vọng đạt gấp 100 lần khả năng tính toán cho những ứng dụng Trí tuệ nhân tạo ( AI ) trước năm 2020 và có thể còn vượt qua cả mục tiêu này nếu như Nervana thu được thành công lớn . Intel đã nhận ra 4 ứng dụng khác nhau mà mạng AI mang lại lợi ích cao như : chăm sóc sức khỏe , các phương tiện truyền thông xã hội , ô tô và khí tượng học .
Với Nervana , Intel có thể tạo ra phần mềm thông minh nhân tạo mới mà trước kia bị ảnh hưởng do khả năng tính toán chậm .
Không như những bộ xử lí truyền thống , Nervana tập trung nhiều tới những phép nhân và chia thường hay sử dụng trong các ứng dụng học sâu . Không như hệ thống  phân cấp của bộ nhớ Cache , các bộ nhớ trên chip được kiểm soát trực tiếp bởi phần mềm .
Để tạo ra hiệu suất tính toán cao hơn , Intel quyết định tạo ra định dạng mới có những giá trị số lưu trữ . Hầu hết những nhà lập trình quen với kiểu dữ liệu dấu phảy động và dấu phảy cố định nhưng Intel đã tạo ra định nghĩa mới khi cần .
Với việc yêu cầu xử lí một số lượng lớn dữ liệu cho các ứng dụng học sâu và luyện tập mạng thần kinh , các kết nối tốc độ cao cho phép truyền dữ liệu giữa các chip qua mạng . Mọt nhóm Nervana NNP có thể được tập hợp lại để thực hiện một công việc , cho phép nhiều kiểu mô phỏng phức tạp .