Qualcomm thông báo dòng Chipset mới cho SmartPhone

Qualcomm bắt đầu gửi hàng mẫu cho những nhà sản xuất Chipset mới dòng MSM7x30 để dùng cho những SmartPhone chủ đạo trong tương lai . Những Chip này có độ tích hợp cao với CPU tốc độ 800 MHz – 1000MHz
Qualcomm bắt đầu gửi hàng mẫu cho những nhà sản xuất Chipset mới dòng MSM7x30 để dùng cho những SmartPhone chủ đạo trong tương lai . Những Chip này có độ tích hợp cao với CPU tốc độ 800 MHz – 1000MHz dựa trên tập lệnh ARM v7 , cung cấp việc mã hóa / giải mã Video 720p 30 FPS , GPU đồ họa tăng tốc 2D và 3D hỗ trợ OpenGL ES 2.0 và OpenVG 1.1 , có tích hợp cả GPS .

 

MSM7x30 cũng có tính năng hỗ trợ Camera 12 MegaPixel , bộ nhớ tích hợp và hệ thống âm thanh 5.1 . Qualcomm tuyên bố Chip mới này sẽ làm việc được cả những nền tảng từ Symbia và Windows Mobile cho tới Android và Brew .

Theo Qualcomm , những Smartphone đầu tiên sử dụng sức mạnh của Chipset MSM7x30 sẽ phát hành vào cuối năm 2010 .


\"\"