China Unicorn bắt đầu bán iPhone vào 1 tháng 10

Sau một thời gian dài đàm phán , China Unicorn sẽ bắt đầu được chính thức bán iPhone tại Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 .
Sau một thời gian dài đàm phán , China Unicorn sẽ bắt đầu được chính thức bán iPhone tại Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 .

 

China Unicorn là nhà cung cấp dịch vụ Mobile lớn thứ hai tại Trung Quốc sẽ bán iPhone với giá 732$ không kèm theo hợp đồng dịch vụ hoặc với giá 109$ nếu như sử dụng hợp đồng dài hạn lên tới 130$/ tháng .

Với giá bán iPhone cao như vậy mà không kèm theo hợp đồng sử dụng dịch vụ sẽ hy vọng khách hàng kí kết hợp đồng mới . Hiện tại số thuê bao của Unicorn tại Trung Quốc lên tới 140 triệu .

 \"\"\"\"