Backdoor có trong nhiều OnePlus chiếm quyền điều khiển toàn bộ thiết bị.

Bạn có thể thêm tất cả mật khẩu và những tính năng bảo vệ bạn muốn vào trong một thiết bị
Bạn có thể thêm tất cả mật khẩu và những tính năng bảo vệ bạn muốn vào trong một thiết bị nhưng thậm chí những lỗi an ninh nhỏ nhất có thể làm cho chúng trở nên vô tác dụng . Trong trường hợp này là nhiều điện thoại OnePlus bao gồm OnePlus 3 , 3T , 5 và 5T . Tin tặc khi cầm được điện thoại này trên tay có thể gần như truy cập không hạn chế bằng công cụ Debugging thiết kế cho những nhà sản xuất đã có sẵn trên máy .
Robert Baptiste đã phát hiện ra phần mềm EngineerMode có trong những điện thoại trên có chứa cửa sau . NowSecure sau đó xác định được mật khẩu của phần mềm này là “angela” . Baptiste gọi “cửa sau” là khá nghiêm trọng nó cho phép kẻ tấn công chỉ cần với vài dòng lệnh từ máy tính là có quyền truy cập tới hầu hết hệ thống .
Công cụ trên do Qualcomm thiết kế để tìm kiếm lỗi . OnePlus đã biết về lỗi này và đang điều tra .