650.000 điện thoại Trung Quốc thực hiện một cuộc tấn công DDoS

Một số lượng lớn yêu cầu HTTP đã nhắm tới một khách hàng CloudFare . Những yêu cầu này có nguồn gốc từ 650.000 địa chỉ IP riêng biệt từ Trung Quốc bắt đầu thực hiện cuộc tấn công DDoS.

 

Hơn 650.000 điện thoại Trung Quốc đã được dùng để tạo ra cuộc tấn công này với hơn 4.5 tỉ yêu cầu riêng biệt trong một ngày bằng giao thức HTTP dựa trên trình duyệt  . Có vẻ như một mạng quảng cáo mobile là khởi nguồn cho cuộc tấn công . Nhiều quảng cáo mobile tại Trung Quốc đã phát tán những mã độc để tạo thành những “Zombie” trong một Bot để thực hiện cuộc tấn công nhắm tới một trang web nào đó .

Cuộc tấn công này đã đạt đỉnh cao nhất với 1 tỉ yêu cầu trong mỗi giờ trong đó 80% yêu cầu từ những thiết bị mobile .

Theo CloudFare thì đó là một trong những ví dụ đầu tiên của những cuộc tấn công DDoS mobile được những kẻ tấn công bình thường đã dùng trình duyệt  web để phát động những cuộc tấn công như vậy . Người dùng mobile thường dựa vào những ứng dụng để kết nối tới những dịch vụ khác nhau thay vì dùng trình duyệt  web .

CloudFare nhận định “ Những cuộc tấn công trên là một dạng xu hướng mới và là mối nguy hiểm trên mạng . Những nhà quản trị những trang web nhỏ thường khó đối phó với những cuộc tấn công kiểu như vậy”