Thiếu những tình nguyện viên có thể dẫn tới đóng cửa OpenOffice

Những ai không muốn mua bộ Microsoft Office thì có thể sử dụng những ứng dụng miễn phí rất hoàn hảo trong dự án OpenOffice .

Nhưng bây giờ có vẻ như bộ công cụ văn phòng miễn phí này có thể phải đóng cửa do thiếu những nhà phát triển tình nguyện viên .

Dennis Hamilton , Phó chủ tịch tình nguyện viên của Apache OpenOffice cho biết “ Hiện tại chúng tôi đang thiếu khoảng nửa tá tình nguyện viên có năng lực để giữa lại dự án này vì thế việc đóng cửa dự án này là hoàn toàn có thể diễn ra “.

Nhiều tình nguyện viên của OpenOffice đã chuyển sang làm việc cho LibreOffice , đó là một phân nhánh tách khỏi OpenOffice từ năm 2011 . LibreOffice có nhiều bản cập nhật hơn so với OpenOffice và chỉ riêng năm 2015 có tới 14 bản cập nhật .

Việc khan hiếm tình nguyện viên có thể khiến cho sản phẩm sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng về an ninh . Tháng Sáu , Apache đã có một lỗ hổng an ninh cho phép tin tặc thực hiện cuộc tấn công DoS và thực thi mã lệnh tùy biến . Apache đã phải khuyến cáo người dùng  chuyển sang dùng Microsoft Office hoặc LibreOffice như là một giải pháp . Một tháng sau đã có bản vá và phải thực hiện theo cách thủ công nhưng những vấn đề về an ninh vẫn còn .

Một vấn đề khác mà OpenOffice đang phải đối mặt đó là một số nhà phát triển đang làm việc đã quá “cũ kĩ” nên không có tư duy đổi mới .

Mặc dù thiếu bản cập nhật nhưng năm ngoái OpenOffice đã có 29 triệu lượt tải về trên Windows và Mac . Kể từ tháng 5/2012 OpenOffice đã có tổng cộng 160 triệu lượt tải về , theo thống kê của dự án .