openSUSE 11.3 sẽ kết thúc từ 16/1/2012

Được openSUSE thông báo cách đây 17 tháng trước , hệ điều hành openSUSE 11.3 sẽ kết thúc từ 16/1/2012 .

Như vậy bắt đầu từ 16/1/2012 sẽ không  có bất kì bản cập nhật an ninh nào cho openSURE 11.3 và việc hỗ trợ cho hệ điều hành này cũng sẽ kết thúc từ hôm đó .

openSUSE 11.3 dùng Linux Kernel 2.6.34 , hỗ trợ file hệ thống  btrfs , môi trường giao diện KDE SC 4.4.4 và GNOME 2.30.1 , X.Org 7.5 , X.Org server 1.8.0 , hỗ trợ iPhone , iPod Touch , OpenOffice.org 3.2 , Adobe Flash Player 10.1.53.64 …

openSUSE 11.4 được duy trì hỗ trợ tới 15/9/2012 , và openSUSE 12.1 sẽ được hỗ trợ tới 15/5/2012 . Bản openSUSE 12.2 sẽ được phát hành từ tháng Bảy 2012 .