Mozilla thông báo về dự án hệ điều hành mobile Boot to Gecko

Mozilla vừa mới thông báo kế hoạch sử dụng Gecko để phát triển hệ điều hành dựa trên những công nghệ chuẩn trên Web .

Với tên gọi Boot to Gecko hoặc B2G , dự án này vẫn còn đang trong giai đoạn ban đầu nhưng Mozilla vẫn hy vọng những cộng tác viên của mình tham gia phát triển dự án này .

Với ý tưởng thay đổi để làm thế nào những nhà phát triển không phải viết lại những ứng dụng của họ trong những nền tảng  mobile khác nhau dựa trên việc những ứng dụng mobile có thể chạy trong trình duyệt  . Khái niệm này hoàn toàn không mới nhưng trên thực tế chưa có hệ điều hành nào làm tốt được việc này . Kế hoạch thăm dò của Mozilla là dùng phần cứng Android kèm theo giao diện người dùng và những ứng dụng chạy dựa trên Gecko . Nó sẽ không dùng môi trường dựa trên Java của Android hoặc hỗ trợ lập trình theo mã code nhất định . Một số điều mà B2G sẽ tập trung bao gồm :

  • API web mới : xây dựng những API mẫu cho các thiết bị và hệ điều hành có sẵn những đặc điểm như điện thoại , SNS , Camera , USB , Bluetooth , NFC …
  • Model đặc biệt : để bảo đảm những tính năng mới được an toàn .
  • Boot : lớp nền mức thấp cho những thiết bị tương thích với Android .
  • Ứng dụng : chọn và cổng hoặc những ứng dụng để ưu tiên sử dụng hệ thống  .

Mozilla nói rằng họ không tạo ra những ứng dụng chỉ chạy trên FireFox mà còn chạy được trên web . Họ sẽ công bố mã nguồn của B2G để cho những nhà phát triển có thể so sánh với hệ điều hành Android  .