Google có thể sớm gỡ bỏ hàng triệu ứng dụng khỏi Play Store

Hiện nay trong Play Store có rất nhiều ứng dụng rác có thể làm tắt nghẽn dịch vụ của kho lưu trữ này nhưng điều này sẽ sớm thay đổi .

 

Google đã gửi thông báo tới tất cả những nhà phát triển trên thế giới , giải thích rằng họ sẽ khả năng nhìn thấy của ứng dụng hoặc có thể gỡ bỏ hoàn toàn khỏi Play Store nếu như những ứng dụng này vi phạm chính sách dữ liệu người dùng ( User Data ) của công ty  .

Đối với những ứng dụng bị ảnh hưởng sẽ được cảnh báo đang thiếu chính sách riêng tư và Google cho biết những nhà phát triển phải cung cấp chính sách bảo vệ sự riêng tư thống nhất khi những ứng dụng này yêu cầu hoặc xem những thông tin nhạy cảm của người dùng hoặc thông tin thiết bị .

Những chính sách mới của Google yêu cầu các ứng dụng phải thông báo cho biết nó thu thập và sử dụng và chia xẻ dữ liệu người dùng  như thế nào . Thêm vào đó tất cả ứng dụng người dùng  phải được quản lí an toàn và phải được truyền bằng những giao thức mã hóa an toàn và hiện đại như HTTPS .

Việc làm trên của Google có thể sẽ khiến cho hàng triệu ứng dụng sẽ bị gỡ bỏ khỏi Play Store bao gồm cả những ứng dụng “Zombie” , đó là các ứng dụng chưa bao giờ được tải về nhiều tới mức để có thể đưa vào danh sách biểu đồ .

Tất cả những nhà phát triển ứng dụng cho tới ngày 15/3 phải thêm những chính sách riêng tư này .