Linux – mối đe dọa với Windows?

Linux – mối đe dọa với Windows?

06/08/2009

Microsoft đã gọi hai hãng phát triển Linux là Red Hat và Canonical là đối thủ của Windows

Xem thêm...