SSD của HP sẽ bị lỗi sau 32.768 giờ nếu không được vá lỗi

HP cho biết một số SSD SAS của họ sẽ bị lỗi sau 32.768 giờ làm việc , khoảng 3 năm 270 ngày và 8 giờ
HP cho biết một số SSD SAS của họ sẽ bị lỗi sau 32.768 giờ làm việc , khoảng 3 năm 270 ngày và 8 giờ, nếu như không nâng cấp Firmware lên bản HPD8 .
HP nói rằng một nhà sản xuất máy chủ đã thông báo vấn đề này cho họ khi sử dụng những SSD trên trong máy chủ và trong những sản phẩm lưu trữ được sản xuất hôm 15/11 . Những SSD bị ảnh hưởng nếu không vá lỗi thì khả năng sẽ bị mất hết dữ liệu nếu vẫn làm việc sau khoảng thời gian trên .
HP không nói rõ tại sao lại có con số chính xác 32.768 giờ nhưng PCMag nhận định nó liên quan tới lỗi Overflow số nguyên và con số này là số nguyên lớn nhất mà máy tính 16-bit có thể xử lí .
Một số model SSD đã nhận được bản vá lỗi hôm 22/11 và bản vá tiếp thepo sẽ tới tuần đầu tiên của 9/12 .
HP đã cung cấp đường link để hướng dẫn làm thế nào để cập nhật Firmware .