HP mở rộng chương trình thu hồi pin bị lỗi

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ ( CPSC ) đã công bố chương trình mở rộng để thu hồi những pin đã được bán và đã dùng trong một số máy xách tay và máy trạm của HP
Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ ( CPSC ) đã công bố chương trình mở rộng để thu hồi  những pin đã được bán và đã dùng trong một số máy xách tay và máy trạm của HP . HP đã đưa ra chương trình trên hồi tháng Một , nhưng CPSC đã bị ảnh hưởng do chính phủ Mỹ đóng cửa nên không đưa ra thông báo khi ấy .
Thông báo thu hồi của HP đầu tiên từ tháng 1/2018 với khoảng 50.000 chiếc bị thu hòi do khả năng gây cháy nổ . Kể từ đó HP đã nhận được nhiều báo cáo về tai nạn liên quan tới pin và đã mở rộng chương trình này bao gồm hơn 28.500 chiếc có vấn đề đã được bán thêm ra .
CPSC cho biết “ HP đã nhận được 8 báo cáo mới về pin bán ra ở Mỹ bị chảy do quá nóng , bao gồm 1 báo cáo bị thương và 2 báo cáo bị hognr tài sản togonr cộng 1.100$”.
Những pin lỗi đã được gắn vào trong một số model máy xách tay và máy trạm đã bán ra từ tháng 12/2015 tới tháng 04/2018 . Một số chiếc pin đã được bán riêng để thay thế tỏng thời gian giữa tháng 12/2015 tới tháng 12/2018 .
Trong khoảng thời gian 2009-2010 , HP cũng đã phải thu hồi 124.000 chiếc pin về vấn đề tương tự . Trong năm 2017 họ lại phải thu hồi 101.000 pin trong máy xách tay . Năm 2014 , HP cũng phải thu hồi hơn 6 triệu sợi cáp nguồn máy xách tay .
CPSC đã đưa ra danh sách đầy đủ những modle bị ảnh hưởng tại đây .