Google đã biết lỗi Bluetooth trong Pixel và Pixel XL

Những điện thoại Pixel và Pixel XL của Google tiếp tục có những vấn đề về phần cứng và phần mềm .

Tin tốt đó là hầu hết đều có thể được sửa lỗi thông qua bản cập nhật .

Vấn đề mới nhất ảnh hưởng tới cả hai model Pixel liên quan tới kết nối Bluetooth . Nhiều người dùng Pixel nói rằng sau khi họ cập nhật bản vá lỗi an ninh tháng Hai của Google thì điện thoại của họ bắt đầu bị mất kết nối Bluetooth .

Bây giờ Google đã đăng trên diễn đàn Product Forum của mình và khẳng định những kĩ sư của họ đang cố gắng sửa lỗi này và dự kiến sẽ đưa ra bản sửa lỗi trong lần cập nhật tiếp theo .