Apple xin lỗi và sẽ thay thế pin với giá 29$

Sau khi thừa nhận làm chậm iPhone với những pin đã bị xuống cấp , Apple đã sửa chữa lỗi lầm này với khách hàng bằng cách bắt đầu từ cuối tháng 1/2018
Sau khi thừa nhận làm chậm iPhone với những pin đã bị xuống cấp , Apple đã sửa chữa lỗi lầm này với khách hàng bằng cách bắt đầu từ cuối tháng 1/2018 , pin thay thế cho iPhone 6 và những thiết bị mới hơn có giá 29$ thay vì giá 79$ trước kia mà khách hàng thường phải trả .
Bên cạnh việc giảm giá thay pin bản cập nhật phần mềm mới sẽ kèm theo dấu hiệu báo pin đã bị xuống cấp sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của máy và cần phải thay thế pin khác để đảm bảo làm việc tốt .
Apple vẫn duy trì ngưỡng hiệu suất làm việc của chip xử lí trên iPhone với những pin quá cũ để ngăn chặn việc máy bị tắt đột ngột .
Chương trình giảm giá pin thay thế sẽ kéo dài tới hết năm 2018 cho cả iPhone 6 , 6S , 7 , iPhone SE và những model Plus .