Apple thừa nhận iPhone X có vấn đề về màn hình

Apple đã lên tiếng thừa nhận iPhone X cũng chịu cùng vấn đề về màn hình tương tự
Apple đã lên tiếng thừa nhận iPhone X cũng chịu cùng vấn đề về màn hình tương tự như những nhà sản xuất khác khi dùng màn hình OLED lắp vào điện thoại di động . Vấn đề lớn nhất của màn hình OLED chính là sản lượng thấp đã khiến cho việc sản xuất quá đắt đỏ .  
Apple công nhận màn hình của iPhone X có vấn đề trong tài liệu có tiêu đề “ Về màn hình Super Retina trên iPhone X” .
“Đó là một đặc tính của OLED và điều đó là bình thường . Khi dùng  lâu dài , những màn hình OLED có thể hiển thị làm thay đổi trực quan của người dùng như hình ảnh cũ còn sót lại sau khi hình ảnh mới xuất hiện trên màn hình “.
Apple đã phải điều chỉnh màn hình nên sẽ làm giảm đi độ chính xác của màu sắc khi nhìn từ bên cạnh và có khả năng làm cho những hình ảnh sáng bị “in” lên màn hình .
Do vậy đó là lỗi của OLED mà không  phải của Apple ?
Galaxy S8 là một trong nhiều sản phẩm Galaxy dùng màn hình OLED trong những năm trước mà không có bị lỗi như vậy . Samsung đã có những cải tiến để tránh lỗi trên .