Lenovo giới thiệu PC hỗ trợ 5G dùng chip Snapdragon 8cx

Qualcomm và Lenovo kết hợp với nhau để giới thiệu máy tính 5G đầu tiên thế giới
Qualcomm và Lenovo kết hợp với nhau để giới thiệu máy tính 5G đầu tiên thế giới . Máy tính này dựa trên Snapdragon 8cx hỗ trợ kết nối 5G và được Lenovo gọi đó là thiết kế “Project Limitless” và cũng là PC đầu tiên dựa trên nền tảng 7nm .
Bên cạnh 5G , những máy xách tay 8cx cũng trang bị modem 4G 2.5Gbps với Cat.22 . “Project Limitless” của Lenovo cũng có modem X55 , sẽ được dùng trong iPhone thế hệ mới .
X55 đạt tốc độ tải về lớn nhất lên tới 7Gbps và tốc độ tải lên đạt tới 3Gbps và hỗ trợ 4G LTE với tốc độ tải về 2.5Gbps.