Intel trưng bày máy tính mẫu có 2 màn hình tại Computex

Tại Comptex năm nay , Intel đã mang tới một số thiết bị mẫu trong đó có loại máy tính với 2 màn hình có tên mã là “Tiger Rapids” .

Tại Comptex năm nay , Intel đã mang tới một số thiết bị mẫu trong đó có loại máy tính với 2 màn hình có tên mã là “Tiger Rapids” .
Tiger Rapids cho phép người dùng sử dụng một màn hình trong chế độ xoay dọc để lướt web hoặc tìm kiếm trong khi đó bạn có thể tạo ghi chú ở màn hình khác . Bạn cũng có thể dùng màn hình kia thành bàn phím số còn màn hình còn lại ở chế độ hiển thị .