Doanh thu Q1 năm tài chính 2016 của Microsoft đạt 20.4 tỉ USD

Microsoft mới đưa ra bản báo cáo tài chính về tình hình kinh doanh của Q1 năm tài chính 2016 với doanh thu đạt 20.4 tỉ USD và lãi ròng đạt 4.62 tỉ USD .

 

So với cùng kì năm  ngoái thì doanh thu của Microsoft đã giảm 12% so với 23.2 tỉ USD , trong khi đó lại ròng lại tăng lên 2% so với 4.54 tỉ USD .

Từng bộ phận kinh doanh của Microsoft thì Windows Phone đã không làm tốt như Quý trước khi mà doanh thu từ bộ phận này giảm 54% . Doanh thu từ Surface đạt 672 triệu USD kém hơn so với 908 triệu USD cùng kì năm ngoái . Bằng việc phát hành Surface Pro 4 và Surface Book , dự kiến doanh thu từ Surface sẽ tăng lên .

Doanh thu từ việc bán bản quyền Windows cũng giảm 6% , còn những bộ phận kinh doanh khác đã làm tốt . Doanh thu từ tìm kiếm của Microsoft đã tăng 29% so với Quý trước , bản thương mại Office và những sản phẩm “đám mây” tăng 5% , máy chủ và bộ phận “đám mây” tăng 13% . Số lượng thuê bao Xbox cũng lên tới 39 triệu , tăng 9 triệu ; và khách hàng dùng Office 365 tăng thêm 3 triệu để đạt 18.2 triệu .

Bên cạnh việc đưa ra bản báo cáo tài chính Microsoft cũng thông báo sẽ cắt giảm khoảng 1000 việc làm trong nhiều bộ phận kinh doanh tại nhiều quốc gia .