Apple đạt kỉ lục mới vói doanh thu 88.3 tỉ USD trong Quý trước

Q1 năm tài chính 2018 của Apple đã kết thúc hôm 31/12 năm ngoái với 77.3 triệu chiếc điện thoại được bán ra đạt doanh thu cao kỉ lục lên tới 88.3 tỉ USD .
Q1 năm tài chính 2018 của Apple đã kết thúc hôm 31/12 năm ngoái với 77.3 triệu chiếc điện thoại được bán ra đạt doanh thu cao kỉ lục lên tới 88.3 tỉ USD .
77.3 triệu iPhone được bán ra trong Quý trước , thấp hơn một chút so với dự đoán của Wall Street 80.2 triệu chiếc và thấp hơn so với 78.3 triệu chiếc bán ra cùng thời gian này của năm trước . Lượng iPad bán ra đạt 13.17 triệu trước , tăng nhẹ so với 13.08 triệu của năm trước . Tuy nhiên lượng máy Mac bán ra lại thấp hơn với 5.11 triệu chiếc so với 5.38 triệu .
Apple cho biết doanh thu của họ tăng cao kỉ lục là do lượng iPhone X bán ra cao hơn mức dự kiến . Apple không  cung cấp số lượng từng loại iPhone được bán ra .
Apple dự đoán trong Quý này họ sẽ có doan thu giữa 60 tỉ và 62 tỉ USD với tỉ suất lợi nhuận giữa 38% và 38.5% .