Apple chính thức mua bộ phận Modem 5G của Intel

Apple và Intel đã kí kết thỏa thuận cho phép Apple có toàn quyền với bộ phận kinh doanh Modem 5G của Intel với giá 1 tỉ USD
Apple và Intel đã kí kết thỏa thuận cho phép Apple có toàn quyền với bộ phận kinh doanh Modem 5G của Intel với giá 1 tỉ USD . Trong điều khoản , Apple sẽ nhận lại 2200 nhân viên của Intel cũng như trang thiết bị cùng với những tài sản trí tuệ . Hai công ty dự kiến kết thúc vụ mua bán vào cuối năm nay sau khi chờ phê duyệt theo luật định .
Vụ mua bán trên cho phép Apple không phụ thuộc vào Qualcomm và tự thiết kế những Modem riêng của mình cùng với tiết kiệm nhiều triệu USD tiền phí bản quyền . Điều này tạo điều kiện để Apple tăng cường lợi thế cạnh tranh với những sản phẩm Androdi .
Hiện tại Apple vẫn còn hợp đồng với Qualcomm để dùng những chip của công ty này trong 6 năm tới . Thông thường những Modem của Qualcomm vẫn có hiệu suất làm việc tốt hơn so với cuiar Intel trong phòng thí nghiệm .
Mặc dù Apple mua lại bộ phận Modem 5G nhưng Intel sẽ vẫn có quyền phát triển Modem của mình cho những thiết bị không phải trên điện thoại thông minh như PC , thiết bị IoT …