World Wide Web tròn 20 tuổi

Kỹ sư và là nhà khoa học máy tính người Anh là Tim Berners-Lee của Trung tâm nghiên cứu nguyên tử của tổ chức Châu Âu CERN cho ra mắt dự án thông tin tổ chức ngày 6/8/1991 .

Ông này gọi nó là World Wide Web và đăng thông điệp ngắn trong nhóm alt-hypertext , đánh dấu sự ra mắt của Web như là một dịch vụ công cộng trên Internet . Ngày hôm nay World Wide Web đã được 20 tuổi .

World Wide Web hay đơn giản chỉ là Web như chúng ta vẫn gọi hiện nay , là hệ thống  tài liều siêu văn bản ( Hypertex ) được liên kết với nhau truy cập qua Internet . Về bản chất , người dùng  có thể xem trang web với những nội dung văn bản , hình ảnh , video , Multimedia thông qua trình duyệt  Web . Chúng được trao đổi với nhau bằng những siêu liên kết ( Hyperlink ) .

Berners-Lee , bây giờ đang là Giám đốc World Wide Web Consortium , đã dùng khái niệm từ những hệ thống  diêu văn bản đầu tiên để viết é kế hoạch trong tháng 3/1989 cho những gì mà cuối cùng đã trở thành World Wide Web . Trong tháng 11/1990 , Berners-Lee và nhà khoa học máy tính của Bỉ là Robert Cailliau đã đưa ra kế hoạch dùng siêu văn bản để liên kết và truy cập những dạng thông tin khác nhau .

Dự án đã được giới thiệu trong tháng 12/1990 tại CERN ở Geneva , Thụy Sỹ . Berners-Lee đã dùng máy tính NeXT như là một máy chủ Web đầu tiên trên thế giới và cũng để viết là trình duyệt  web đầu tiên , WorldWideWeb . Vào mùa Giáng sinh 1990 , Berners-Lee đã xây dựng tất cả những công cụ cần thiết để web làm việc : trình duyệt  web đầu tiên , máy chủ web đầu tiên và trang web đầu tiên , đã được mô tả trong dự án của mình .

Có nhiều dự án khác nhau để xây dựng Internet thì World Wide Web ngày nay đã tiến bộ rất xa so với ban đầu và chúng ta phải cảm ơn Berners-Lee .