Twitter khuyên người dùng đổi mật khẩu sau lỗi lưu trữ ờ dạng chưa mã hóa

Nếu là người trong số 330 triệu người đang sử dụng Twitter bạn nên xem xét thay đổi mật khẩu của mình
Nếu là người trong số 330 triệu người đang sử dụng Twitter bạn nên xem xét thay đổi mật khẩu của mình . Một lỗi nội bộ trong quá trình Hash của trang mạng xã hội này nên mật khẩu đã được lưu trữ dạng chưa được mã hóa trong Log nội bộ . Tại thời điểm này chưa thấy có dấu hiệu nào chững tỏ có sự xâm nhập vào tài khoản người dùng do lỗi trên nhưng Twitter vẫn khuyến cáo người dùng  thay đổi mật khẩu của mình .
Twitter đã xóa những log của mật khẩu dạng chưa được mã hóa sau phát hiện trên và đang thực hiện kế hoạch ngăn chặn lỗi này xảy ra trong tương lai . Họ đã không tiết lộ chính xác có bao nhiêu người dùng bị ảnh hưởng bởi lỗi trên .
Tromg một khuyến cáo khác Twitter cũng khuyên người dùng nên nâng cao khả năng bảo mật nhờ chứng thực 2 bước .