Trung Quốc đóng cửa 1.3 triệu trang web trong năm 2010

Sau hai năm điều chỉnh luật Internet , năm 2010 Trung Quốc đã đóng cửa 1.3 triệu trang web được cho là vi phạm pháp luật tại nước này .

Liu Ruisheng , là nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc , khăng khăng nói rằng Trung Quốc có tự do ngôn luận trên Internet ở mức cao . Ông này cho biết mặc dù số lượng web giảm nhưng số trang web đã tăng lên tới 60 tỉ , tăng 79% so với năm  2009 . “ Điều đó có nghĩa là nội dung của chúng tôi đang ngày càng mạnh hơn mặc dù có sự giám sát nghiêm ngặt với nhiều luật lệ hơn

Những nhà phê phán chính sách Trung Quốc không đồng ý như vậy họ cho rằng nội dung sẽ tăng lên theo thời gian nhưng nhiều nội dung lại không có .

Trung Quốc rất nổi danh về kiểm duyệt khắt khe trên mạng Internet với nhiều phương pháp điều khiển web như : lọc IP , lọc DNS và định hướng lại , lọc URL , lọc theo gói ….Nhiều trang web tin tức của nước ngoài bị Trung Quốc chặn nhất là những trang mạng xã hội phổ thông .