Thị trường tím kiếm của Google tại Mỹ trong tháng 9 tăng lên

Theo dữ liệu của comScore cho thấy trong tháng Chín , thị phần tìm kiếm của Google tại Mỹ tăng lên trong khi đó của Yahoo lại giảm đi .

Với 19.3 tỉ lượt tìm kiếm trong tháng Chín trong đó 12.7 tỉ lượt của Google , chiếm 65.4% , tăng lên so với 64.4% của tháng Tám . Trong khi đó của Yahoo là 17.2% , giảm đi so với 18.5% của tháng Tám , Microsoft là 13.4% so với 13.3% .

Vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về Ask và AOL với 2.6% và 1.4% .