Thử nghiệm cho thấy Edge an toàn hơn so với Chrome và FireFox

Microsoft đang làm việc chăm chỉ để phát triển Edge làm cho nó ngày càng hiện đại hơn tuy thế một số những cải tiến có thể không  quá ấn tượng .

 

Theo một thử nghiệm mới đây do NSS Labs thực hiện để xác định xem trình duyệt  nào an toàn nhất trên thị trường hiện nay khi chống lại những mã độc SEM (socially engineered malware) và chống lại những cuộc tấn công Phishing . Kiểm tra này với ba trình duyệt  bao gồm Edge , Chrome và FireFox chạy trên hệ điều hành Windows 10 .

NSS Labs đã thử nghiệm 220.918 trường hợp trong đó có 5.224 mẫu đáng ngờ và 304 mẫu đủ điều kiện để kiểm tra .

Microsoft Edge đã chặn được 99% mẫu nhờ vào bộ lọc SmartScreen và App Rep (Application Reputation) , Google Chrome chặn được 85.8% cũng nhờ vào những công nghệ tích hợp như bộ lọc URL và Download Protection . Trong khi đó Mozilla FireFox chỉ chặn được 78.3% mẫu .

Nghiên cứu cho thấy Edge đã chặn nhanh nhất với SEM mới . Nó chỉ cần chưa tới 10 phút để đưa ra hệ thống  bảo vệ hiệu quả chống lại mã độc . Thời gian của Google Chrome trung bình là 2 giờ 39 phút , còn của FireFox là 3 giờ 45 phút để chặn mã độc .

Đối với bảo vệ trong thời gian chưa tới 1 giờ thì Microsoft Edge hiệu quả nhất chặn được 98.7% cho những mã độc mới , Chrome là 92.8% còn của FireFox  là 78.3% .

NSS Labs cho biết những thử nghiệm của họ hoàn toàn độc lập mà không phụ thuộc vào bất kì những tác động nào từ bên ngoài .