Snooze của Microsoft Edge bị gỡ bỏ trong bản cập nhật Windows 10 mới nhất

Đầu năm nay Microsoft đã giới thiệu tính năng Snooze trong trình duyệt  Edge

cho phép người dùng thiết lập nhắc nhở trong Cortana cho những trang web họ đã truy cập nhưng trong bản cập nhật Insider mới nhất tính năng này đã bị gỡ bỏ .

Snooze đã có mặt trong những tab của Microsoft Edge và vô cùng đơn giản cho người dùng để nhanh chóng thiết lập nhắc nhở trong Cortana để truy cập trang web nào đó cho lần sau .

Microsoft nói rằng những phản hồi từ người dùng cho biết Snooze cần làm việc nhiều hơn nữa trước khi cung cấp cho tất cả nên họ tạm thời gỡ bỏ tính năng này để phát triển thêm . Nên vậy từ bản cập nhật Windows 10 Build 14971 trong chương trình Windows Insider đã gỡ bỏ Snooze .

 

\"\"Máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Chữa máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Phụ kiện điện thoại Đẹp , Độc , Lạ HH2A Phòng 424 – 090.460.6766 – 3993.4088