Skype thiết lập kỉ lục mới với 27 triệu người dùng cùng một lúc

Hôm qua Skype đã đạt được kỉ lục mới với 27 triệu người dùng cùng một lúc . Hai tháng trước , Skype đã vượt qua dấu mốc 25 triệu và dịch vụ này trong thời gian gần đây ngày càng tăng mạnh .

Đầu năm 2011 , Skype đã có những bước đi mới như cho ra mắt dịch vụ gọi Video theo nhóm , thông báo kế hoạch mua lại công ty  cũng cấp Video Mobile trực tiếp Qik và mới đây là dữ liệu cho thấy họp đang thống trị những cuộc gọi đi quốc tế . Tháng trước Skype đã gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu và đã đưa ra phương án đền bù cho những khách hàng dùng dịch vụ trả tiền .

 

\"\"