Skype bắt đầu thống trị những cuộc gọi đi quốc tế trong năm 2010

Skype bây giờ đã trở thành nhà cung cấp lớn nhất những cuộc gọi đi quốc tế .

Tốc độ tăng trưởng của Skype đã vượt qua lưu lượng điện thoại quốc tế truyền thống trong năm 2009 . Vào năm 2010 tốc độ tăng trưởng còn mạnh hơn nữa và tăng thêm 45 tỉ phút , theo dữ liệu của TeleGeography . Theo biểu đồ bên dưới cho thấy tăng trưởng lưu lượng của Skype gọi đi quốc tế nhiều hơn gấp hai so với tất cả các công ty điện thoại trên thế giới cộng lại .

Trong năm 2010 , tăng trưởng số cuộc gọi đi quốc tế gần 4% với 413 tỉ phút  . Tốc độ tăng trưởng của năm 2010 giảm đi so với 5% của năm 2009 và thậm chí còn kém hơn so với tăng trưởng 15% của hai thập kỉ trước .

Theo TeleGeography “ Mức cầu thong tin quốc tế vẫn duy trì ở mức mạnh . Nhưng nhiều người phát hiện ra họ có thể thực hiện những cuộc gọi quốc tế mà không cần thông qua dịch vụ của các công ty viễn thông “.

 

\"\"