Safari 5.1 tính năng Reading List , Resume và nhiều cập nhật

Phiên bản mới của trình duyệt  Safari đã sẵn sàng với số hiệu 5.1 , có thêm vài tính năng mới ,

làm việc trên Windows và Mac OS X , nâng cao độ tin cậy , bảo mật tốt hơn và đáp ứng nhanh hơn .

Safari 5.1 có cấu trúc xử lí mới , tính năng Reading List cho phép bạn lưu trang web để cho lần đọc sau này , khả năng Resume , Privacy hỗ trợ gỡ dữ liệu trang web khi bạn thoát khỏi hệ thống  , nâng cấp những API Extension , Private AutoFill , đồ họa  tốt hơn nhờ tăng tốc dựa trên phần cứng , hỗ trợ nhiều công nghệ web .

Những người dùng  Mac OS X Lion sẽ tận dụng khả năng Multi-Touch , trình duyệt Full-Screen , Sandbox và tải theo phương thức Drag-and-Drop .

Safari 5.1 cho Windows và Mac OS X được tải về từ đây .