Mozilla khuyên người dùng nên vô hiệu hóa Plug-In của McAfee

Mozilla mới đưa ra lời khuyên người dùng  nên vô hiệu hóa phần mềm ScriptScan của McAfee vì có thể là nguyên nhân liên qua nền tảng tới vấn đề ổn định và an toàn .

ScriptScan cùng với chương trình chống Virus của McAfee , được thiết kế để lướt web được an toàn bằng cách quét những đoạn mã Script đọc hại có thể chạy bên trong trình duyệt  . Nhưng theo Mozilla thì ScriptScan cho thể là nguyên nhân không xác định khiến cho FireFox bị lỗi .

Trên trang web của Mozilla nói rằng Add-On này là nguyên nhân cao nhất khiến cho trình duyệt  của họ bị lỗi và khuyên người dùng một cách mạnh mẽ là vô hiệu hóa phần mềm này .

Trình duyệt  FireFox đã đưa cửa sổ cảnh báo từ thứ Hai khuyên người dùng  nên vô hiệu hóa ScriptScan .

Trên diễn đàn người dùng  của McAfee cũng có những lời phàn nàn về vấn đề của FireFox . Theo McAfee , “ Chúng tôi đã biết về vấn đề này và đang làm việc với Mozilla để giải quyết vẫn đề trên và dự kiến đưa ra bản cập nhật trong thời gian sớm nhất “.