Microsoft sẽ chặn bản Flash Player cũ từ tháng Mười

Flash Player của Adobe là phần mềm kém an toàn nhất và mỗi năm có tới hàng chục những lỗ hổng an ninh khiến cho họ thường xuyên phải phát hành những bản vá lỗi hàng tháng .

 

Kết quả là những phiên bản Flash Player chưa được vá là mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh nên Microsoft đang cố để người dùng nhận được phiên bản mới nhất bằng một số sự thay đổi trong Internet Explorer .

Bắt đầu từ 11/10/2016 những phiên bản Flash Player cũ sẽ tự động bị chặn trong Internet Explorer dùng trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 . Quyết định này không ảnh hưởng tới bản Windows 8.1 và Windows 10 vì những hệ thống  này có cơ chế tự động cập nhật khi có bản Flash Player mới nhất được phát hành .

Microsoft Edge không bị ảnh hưởng bởi quyết định trên bởi vì Flash Player đã tích hợp trong Edge sẽ được tự động cập nhật qua tính năng Windows Update và trong chương trình vá lỗi hàng tháng Patch Tuesday .

Microsoft nói rằng Internet Explorer sẽ cảnh báo chặn điều khiển Flash Active X trên mỗi tab và cần yêu cầu người dùng  cho phép nếu như họ muốn chạy . Những người dùng không phải là thành viên của nhóm Local Administrator trên PC sẽ không thấy mọi việc chặn này .

Microsoft đã có một số động tác để bảo vệ người dùng  trong trình duyệt  của mình và họ đã chặn những bản Java và Silverlight chưa được vá lỗi và bây giờ là tới lượt Flash Player .