Microsoft muốn người dùng bỏ Internet Explorer

Microsoft thay thế Internet Explorer bằng Microsoft Edge ngầm định trong Windows 10
Microsoft thay thế Internet Explorer bằng Microsoft Edge ngầm định trong Windows 10 kể từ khi hệ điều hành này được phát hành lần đầu tiên trong tháng 7 / 2015 và họ rất khó để người dùng chuyển sang dùng trình duyệt mới này . Bởi vì Internet Explorer vẫn là sự lựa chọn thứ hai do khả năng tương thích của nó với nhiều ứng dụng đang được sử dụng trong những doanh nghiệp .
Nhưng Edge cũng sớm chuyển sang Chromium nên Microsoft đang cố gắng lôi kéo tất cả người dùng kể cả khối doanh nghiệp loại bỏ Internet Explorer . Microsoft hiểu rằng Internet Explorer vẫn còn những công cụ có giá trị cho doanh nghiệp nhưng nhấn mạnh sớm muộn gì các công cụ này sẽ được cập nhật để có thể dùng được với những trình duyệt hiện đại hơn .