Lần đầu tiên web mobile vượt qua web trên hệ thống để bàn

Trong vài năm trở lại đây số người trên thế giới truy cập Internet từ điện thoại thông minh và máy tính bảng đang tăng lên và bây giờ lần đầu tiên lượng truy cập Internet từ thiết bị mobile đã vượt qua cả hệ thống  để bàn .

Theo dữ liệu mới đây do StatCounter khảo sát cho thấy lưu lượng dùng Internet từ điện thoại và máy tính bảng đã chiếm 51.3% lưu lượng Internet toàn cầu trong tháng Mười , còn hệ thống  để bàn chiếm 48.7% . Đó là dấu mốc thành tích đầu tiên kể từ tháng 10/2009 .

Kết quả này cho thấy tầm quan trọng để những trang web cần thiết để tối ưu hóa dùng trên mobile . Google đã tối ưu hóa những trang web của mình thân thiện với mobile trong kết quả tìm kiếm . Họ đã có dự án AMP ( Accelerated Mobile Pages) cho phép những bài báo từ những nhà cung cấp nội dung nào đó tải ngay lập tức trên điện thoại thông minh và máy tính bảng . Tháng trước lượng tìm kiếm Google thực hiện trên mobile nhiều hơn cả trên máy tính .

Google sẽ tập trung vào lĩnh vực tìm kiếm trên mobile trong những tháng tới bằng cách tạo ra những chỉ số mobile riêng biệt thậm chí còn ưu tiên hơn cả trên phiên bản Desktop .

Những thị trường mới cũng đóng vai trò quan trọng để lưu lượng truy cập Internet mobile vượt qua cả hệ thống  Desktop . Tại Ấn Độ , 78% truy cập Internet qua những thiết bị mobile . Trong khi đó tại những nước Tây Âu như Mỹ và Anh , hệ thống Desktop vẫn đứng đầu mặc dù vẫn tiếp tục giảm .58% người Mỹ thích dùng Internet trên hệ thống Desktop và con số này ở Anh là 55.6% .

Bạn có thể xem bảng so sánh việc dùng Internet trong máy mobile và hệ thống  để bàn của mọi quốc gia tại đây .

 

 

Source: StatCounter Global Stats - Platform Comparison Market Share