Iran bắt đầu đưa ra Internet quốc gia của riêng mình

Intel chính thức thông báo hoàn thành gia đoạn đầu tiên của kế hoạch 3 giai đoạn để tạo ra Internet quốc gia cho những người trong đất nước mình , hoàn toàn tách rời với phần còn lại của World Wide Web.

 

Iran thông báo kế hoạch này của mình từ năm 2010 và khi ấy một số người tin rằng họ sẽ không  thành công với kế hoạch này .

Giai đoạn đầu tiên của dự án này là tạo ra một mạng cơ sở cho phép truy cập nhanh và rẻ tiền tới những dịch vụ của chính phủ và những trang web nội địa . Theo BBC giai đoạn đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2015 nhưng đã bị trì hoãn do những vấn đề khác nhau về kỹ thuật .

Giai đoạn hai của Internet quốc gia của Iran dự kiến hoàn thành trong tháng Một 2017 là cho phép truy cập tới những nội dung video .

Giai đoạn thứ ba và là cuối cùng sẽ hoàn thành trong tháng 3/2017 , khi Iran sẽ giới thiệu những dịch vụ mới cho phép các công ty  liên quan tới giai dịch thương mại quốc gia được truy cập và cung cấp nội dung tới những người Iran .

Iran cho biết kế hoạch Internet cục bộ cho phép những cơ quan quốc phòng và tình báo dễ dàng đẩy lùi những cuộc tấn công mạng . Tuy nhiên họ cũng không đề cập tới việc kế hoạch này có cho phép chính phủ theo dõi công dân của mình hay không và quản lí những nội dung họ truy cập trực tuyến .

Iran rất tích cực kiểm duyệt các công dân của mình . Tuần trước họ đã bắt 450 người dùng mạng xã hội vì những hoạt động trái với đạo đức trên Instagram và WhatsApp .

Iran , cũng như Trung Quốc , chặn một số dịch vụ như Facebook , Google+ , YouTube , Twitter . Và cũng như ở Trung Quốc , người Iran thường dùng những Proxy và VPN để vượt qua tường lửa ngăn chặn của chính phủ .

Mạng Internet cục bộ không cho phép người Iran ra ngoài khu vực chặn bởi vì họ sẽ không thể kết nối những kết nối Internet bên ngoài .

Năm 2006 , Tổ chức Nhà báo không biên giới đã đưa Iran vào danh sách “Kẻ thù của Internet” .