Google trả tiền thưởng cao kỉ lục trong lỗi của Chrome

Google vá 16 lỗi trong Chrome hôm thứ Năm , và trả cho một nhà nghiên cứu với số tiền 3.133$ để phát hiện ra một lỗi .

Những lỗi được vá trong Chrome 8.0.552.334 trong một số thành phần bào gồm việc hỗ trợ những Extension , tích hợp xem PDF , xử lí CSS .

13 lỗi được đánh giá là có mối đe dọa “cao” , mức nghiêm trọng thứ 2 , 2 lỗi là “trung bình” và một lỗi là “nghiêm trọng” .

Nhà nghiên cứu an ninh , Sergey Glazunov , đã phát hiện ra một lỗi cực kì nghiêm trọng trong Chrome liên quan tới mã vị trí bộ nhớ nên nhận được tiền thưởng lớn nhất của Google , 3.133$ .

Tháng Bảy năm ngoái , Google đã nâng mức tiền thưởng phát hiện lỗi từ 1.337$ thành 3.133$ , sự thay đổi này chỉ sau một tuần khi mà Mozilla công bố mức thưởng 3000$ / lỗi nghiêm trọng .

Google cho biết họ đã trả cho Glazunov 7.470$ vì 5 trong số 16 lỗi . Tổng cộng công ty  này đã trả cho Glazunov và những người khác hơn 14.000$ .

Theo dữ liệu mới nhất của Net Applications , Chrome chiếm 10% thị phần trình duyệt  trong tháng trước .

Chrome 8 có thể được tải về cho Windows , Mac OS X và Linux .

 

\"\"\"\"