Google , RIM và Nokia tăng trưởng mạnh hơn so với App Store của Apple

Theo nghiên cứu mới nhất của công ty Distimo , trong năm 2010 , các kho ứng dụng Google Android Market, RIM BlackBerry App World, và Nokia Ovi Store tăng trưởng nhanh hơn so với App Store của Apple .

Kho ứng dụng của Apple có số lượng các ứng dụng nhiều nhất tại Mỹ nhưng tốc độ tăng trưởng của nó không nhanh .

App Store cho iPhone tăng gấp hai sau một năm lên tới gần 300.000 ứng dụng , trong khi số lượng các ứng dụng cho Google Android Market hiện nay gần 130.000 , tăng gấp 6 lần so với năm  trước . BlackBerry App World và Nokia Ovi Store tăng trưởng gấp ba sau một năm lên tới gần 18.000 và 25.000 ứng dụng .

Google , RIM và Nokia đang cố gắng lôi ké o các nhà phát triển viết các ứng dụng cho các sản phẩm của mình . Trong năm  2010 họ đưa ra những công cụ mới , tổ chức các sự kiện cho các nhà phát triển hội họp . Nhóm Doanh nghiệp  trong App Store tăng trưởng nhanh nhất nhưng sự cạnh tranh chủ yếu lại tập trung vào các ứng dụng Media và giải trí . Tất cả các kho ứng dụng cho thấy thị phần các ứng dụng miễn phí tăng lên còn giá các ứng dụng có phí giảm đi .

Bản báo cáo cho biết “ Số lượng tải về cao của các ứng dụng miễn phí hấp dẫn các nhà phát triển thay đổi phương pháp khác hơn là trả phí . 300 ứng dụng miễn phí tại Mỹ trung bình đã tạo ra hơn 3 triệu lượt tải về mỗi ngày trang tháng 12/2010 , trong khi chỉ có 350.000 ứng dụng có phí được tải về mỗi ngày . Tuy nhiên lượng tải về có phí tăng gần 30% nhiều hơn tốc độ tăng của các ứng dụng miễn phí trong Top300 khi so sánh trong thời gian tháng 12/2010 với tháng 7/2010”.

 

\"\"