Google giới thiệu Google Analytics Premium , đưa báo cáo theo thời gian thực

Google mới thông báo về phiên bản có phí của công cụ phân tích web cho môi trường doanh nghiệp  trong đó có thêm những tính năng mới .

Bên cạnh đó những người dùng  miễn phí được nâng cấp bằng việc đưa ra những báo cáo theo thời gian thực , những chi tiết được đăng tải trên Google Analytics Blog.

Google Analytics Premium mục đích cung cấp những tính năng đặc biệt tới những khách hàng lớn mà phiên bản miễn phí chưa cung cấp đầy đủ . Google đưa ra dịch vụ có phí này với ba yếu tốc riêng : nhiều dữ liệu hơn , những công cụ tiên tiến hơn và hỗ trợ riêng biệt .

Google Analytics Premium cũng đã thực hiện giải đoạn kiểm tra kết hợp với những công ty  như Gucci, Travelocity, TransUnion và eHarmony để bảo đảm dịch vụ này đáp ứng được nhu cầu những khách hàng lớn . Hiện tại dịch vụ này mới chỉ có tại Mỹ , Canada và Anh với phí hàng năm cố định . Theo Forrester dự đoán thì dịch vụ này có phí 150.000$ .

Google Analytics Premium có kèm theo Google Analytics Real-Time sẽ cho thấy tất cả người dùng những gì chính xác đang diễn ra trên những trang web của họ .

Real-Time hiện tại mới đưa ra cho một số khách hàng và sẽ cung cấp cho tất cả trong vài tuần tới .

Bạn có thể đăng kí tại đây để có thể được truy cập sớm nhất .