Google : 6 tỉ lượt ứng dụng trên Android được cài đặt

Google mới công bố cho biết 6 tỉ ứng dụng được cài đặt trên Android , 550.000 thiết bị Android đuiược kích hoạt mỗi ngày , so với 500.000 thiết bị cách hai tuần trước .

Google phải mất 20 tháng để đạt 1 tỉ ứng dụng cài đặt trên nền tảng  Android . 5 tháng sau là 2 tỉ , hai tháng sau là 3 tỉ , cách đây 3 tháng trước . Như vậy từ đó cho tới nay mỗi tháng có 1 tỉ lượt ứng dụng được cài đặt trên Android .

Trong tháng này , Apple thông báo đã có 15 tỉ ứng dụng được tải về từ Apple Store . Trong tháng Tư 2009 , Apple đạt được 1 tỉ lượt tải về . Trong tháng Tư 2011 đã vượt quá 10 tỉ . Trong khi những ứng dụng của Apple tải về ngày càng tăng thì các của Android cũng ngày càng tăng với tốc độ nhanh hơn .

Do những điện thoại Android bán ra ngày càng nhiều vì thế mà số các ứng dụng của Google được cài đặt sẽ sớm đuổi kịp với số liệu của Apple . Cho tới tháng 10/2010 trên Android Market có hơn 200.000 ứng dụng trong khi trên App Store có hơn 300.000 ứng dụng từ tháng Chín 2010 .