FireFox sẽ có tính năng mới mà Chrome không có

Mozilla cho biết trình duyệt FireFox sẽ sớm chặn những công cụ theo dõi trên web ở chế độ ngầm định .
Mozilla cho biết trình duyệt  FireFox sẽ sớm chặn những công cụ theo dõi trên web ở chế độ ngầm định .
Người dùng FireFox sẽ có một loại những sự lựa chọn để chia xẻ thông tin với những trang web . Bên cạnh việc thêm những tính năng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng , FireFox mới cũng sẽ cải thiện hiệu suất làm việc vì nhiều công cụ theo dõi trên Web đều làm chậm tốc độ tải trang web .
Hồi tháng Năm , theo nghiên cứu của Ghostery cho thấy hơn 50% thời gian tải trang web được dùng để tải những công cụ theo dõi trên Web để thu thập dữ liệu người dùng bán cho những nhà quảng cáo . Mozilla nói rằng họ đã nghiên cứu và cho thấy nếu chặn những công cụ theo dõi trên web sẽ cải thiện hiệu suất làn việc nên từ bản FireFox 63 sẽ bắt đầu thực hiện công việc này .