FireFox ngừng hỗ trợ những Add-On cũ

FireFox 57 sẽ là phiên bản đầu tiên của trình duyệt này ngừng hỗ trợ những Add-On cũ
FireFox 57 sẽ là phiên bản đầu tiên của trình duyệt  này ngừng hỗ trợ những Add-On cũ và sẽ chỉ hỗ trợ những Add-On được phát triển dựa trên SDK WebExtension . Những Add-On đã được viết trên SDK Add-Ons dựa trên XUL cũ sẽ không còn được hỗ trợ .
Mozilla nói rằng sẽ tiếp tục cho phép các nhà phát triển tải lên những Add-On cũ trên trang Portal Add-On của mình nhưng chúng chỉ hiển thị cho người dùng  nếu như họ đang sử dụng trình duyệt  cũ .
Hiện tại mới chỉ có 1/5 Add-On của FireFox dựa trên WebExtension .
Tháng 8/2015 Mozilla thông báo về API WebExtension để thay thế cho SDK Add-On cũ . SDK WebExtension cũng tương thích với phiên bản SDK Universal WebExtension trong Chromium và liên quan tới những trình duyệt  như Brave , Chrome , Opera và Vivadi .
Trong tháng 4/2017 Mozilla công bố có 18.814 Add-On nhưng chỉ có 2.273 Add-On tương thích với WebExtension và hiện tại con số này là 3.633 chiếm 19.3% .