FireFox 48 bảo vệ tốt hơn do sử dụng mã Rust mới

Mozilla thông báo trong trình duyệt  FireFox mới sẽ thay thế thành phần C++ gốc ban đầu bằng mã mới do Rust phát triển , là ngôn ngữ lập trình được Mozilla hỗ trợ .

Mozilla giải thích thành phần Rust đầu tiên , để phân tích nội dung media , sẽ có mặt trong bản FireFox 48 trên hệ thống  để bàn và sẽ sớm có mặt trong phiên bản Android .

Được Ralph Giles và Matthew Gregan tạo ra , thành phần này có bộ nhớ an toàn hơn do đó không dễ bị tấn công bởi những bộ giải mã lừa đảo thường hay tạo ra những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng mà khai thác lỗi quản lí bộ nhớ trong mã thực thi của trình duyệt  .

Mozilla khẳng định Rust có hiệu suất làm việc tương tự khi so sánh với mã C++ ban đầu .

Theo CNET , Mozilla không hoàn toàn sử dụng Rust như Dropbox và OpenDNS đã dùng nhưng sự thay đổi trên của Mozilla là bước đi đầu tiên cho xu hướng này .